Biofos spildevandsanlæg

Dit spildevand

Alt det vand som du har brugt ...

Spildevandet i Ishøj løber i to underjordiske rørsystemer
 

  1. Alt det vand, som du har brugt, løber fra din bolig eller virksomhed ud i kloakken gennem 137 km underjordiske afløbsledninger. Det er i alt godt 1,2 mio. m3 spildevand. Spildevandet ledes til BIOFOS, hvor det renses. Ressourcerne i spildevandet bliver brugt til klimavenlig energi i form af el, biogas og fjernvarme til forsyningsnettet. Godt 75 % af spildevandet kommer fra private boliger, resten fra industrien. 
  2. Regnvandet bliver opsamlet i et separat underjordisk rør/ledning, der leder ud til Køge Bugt. 

Det hedder separat-kloakering. 

Separat-kloakering minimerer risikoen for:

  • forurening af vandløb og søer.
  • rotter i kloakkerne.
  • kontakt mellem mennesker og spildevand.

Læs mere om vores kloaksystem.