Velkommen til Ishøj Forsyning

Ishøj Forsyning A/S er etableret i 2010. Vi varetager alle opgaver med at forsyne borgerne i Ishøj Kommune med rent vand i hanen og sikre afledning af spildevand.
Ishøj Forsyning står for alle renoverings- og anlægsopgaver inden for vores område. Det indebærer et ansvar for drift og vedligeholdelse af 75 km vandledninger, 137 km afløbsledninger, 2.800 brønde, 13 regnvandsbassiner og 196 bygværker.

Klare fælles mål

Vi har høje ambitioner og klare mål for vores arbejde. Vi sætter forsyningssikkerheden højt. Rent vand i hanen samt afledning af spildevand er en selvfølge. Vi leverer høj kvalitet og service til den bedste pris, opnået gennem rationel og omkostningseffektiv drift.