Persondata

Hos Ishøj Forsyning indsamler og opbevarer vi personoplysninger om dig, når det er relevant og nødvendigt. Vi stiller store krav til sikkerheden af vores IT-systemer, så de indsamlede persondata til enhver tid er beskyttet.

EU’s Persondataforordning sætter en række nye skærpede krav til europæiske virksomheder om, hvordan de skal behandle persondata fra både kunder og medarbejdere.

Definitionen på persondata er: Enhver information, der kan relateres til en identificeret person, eller data der direkte eller indirekte kan identificere en person. Med andre ord: Al information, der kan identificere en bestemt person.

Hvad er persondata?

  • almindelige persondata (f.eks. navn, adresse og e-mail)
  • fortrolige persondata (f.eks. cpr-nummer og økonomiske forhold)
  • følsomme persondata (f.eks. race/etnicitet, straffeattest og biometriske oplysninger)

Hvad betyder det for kunder, leverandører mv.?

For Ishøj Forsynings kunder og leverandører mv. vil Persondataforordningen ikke give de store ændringer. Ishøj Forsyning har og vil fortsat sikre data bedst muligt. Der kan en enkelte steder på hjemmesiden opleves anmodning om accept omkring visse data som Ishøj Forsyning modtager eller som nu ved brug af vores hjemmeside (f.eks. cookies). 

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik Ishøj Forsyning

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.