Sådan bliver vandet blødere på Ishøj Vandværk

Se her hvordan vandet bliver gjort blødere på Ishøj Vandværk.

Vores vand er naturligt blødt, når det falder som regn. Når vandet bliver pumpet op til vandværket, opfanger det kalk, kridt, magnesium og kalcium. For at vandet skal blive blødt igen, fjerner vi kalcium og magnesium med ion-bytningsmetoden.

Enkelt fortalt betyder ion-bytningsmetoden, at vi renser kalken fra vandet med salt, så vi får blødere vand i hanerne. Her kan du se spørgsmål/svar om det blødere vand.

På ionbytteranlægget blødgøres en del af vandet til 0 dH. Herefter blandes vandet med vand, der ikke er blødgjort, så vandet opnår en samlet hårdhedsgrad på 10-12 dH. På den måde går vandet i Ishøj fra at have en hårdhedsgrad på 20 dH til det blødere vand med en hårdhedsgrad på 10-12 dH.

Her kan du se processen:

Ionbytningsmetoden

Ionbytningsmetoden er valgt fordi:

  • Metoden er dokumenteret, sikker og velafprøvet i forhold til at fjerne kalk effektivt.
  • Ionbytningsmetoden har lav udledning af spildevand.
  • Alle undersøgelser viser, at risikoen for utætte vandrør- og installationer er minimal ved en hårdhedsgrad på 10-12 dH.

 

Fakta om vandbehandling:

Grundvandet i Ishøj er så rent, at det kan drikkes efter det er iltet og filtreret på Ishøj Vandværk. Ved behandlingen fjernes grundvandets naturlige indhold af svovlbrinte, ammonium, jern og mangan.

Drikkevand indeholder en række naturlige kemiske stoffer og mineraler (bl.a. natrium, calcium, magnesium og fluorid), som kommer fra de jordlag, vandet indvindes fra. De er med til at give vandet smag, og derfor kan der være forskel på, hvordan vand fra forskellige områder smager.

Når vi blødgør vandet, vil der være et øget indhold af natrium i vandet efter processen, som altid overholder de grænseværdier, der er fastsat i lovgivningen.