Abonnement eller kontant betaling?

Du kan både få dit fjernvarmeanlæg på abonnement eller betale kontant. Hvis du betaler kontant, kan du vælge at få hjælp til installering af fjernvarmeanlægget, eller du kan vælge selv at installere.

Du har 3 valgmuligheder

Her har du overblik over de tre former for betaling, installering og vedligeholdelse, som du kan vælge imellem: 

Model 1a: Kontant betaling

Hvis du vælger model 1a, sørger du for det hele selv. Du køber anlægget kontant, installerer selv, og du ejer fjernvarmeanlægget.

Model 1b: Kontant betaling med levering og installation

I model 1b køber du anlægget kontant, og du ejer fjernvarmeanlægget. 
Du betaler en engangsomkostning til Ishøj Forsyning for at levere og installere fjernvarmeanlægget samt fjerne dit gamle fyr. 

Model 2: Abonnementsordning

Her afdrager du på fjernvarmeanlægget over 10 år.  Ishøj Forsyning leverer og installerer fjernvarmeanlægget samt fjerner dit gamle fyr.  Ishøj Forsyning ejer, vedligeholder og servicerer det fjernvarmeanlæg, som er installeret på tilslutningsadressen. Se her, hvad en abonnementsordning indeholder. 
Betaling sker hvert kvartal i fire lige store rater, samtidig med din løbende acontobetaling. 

Overblik over hvilke ydelser, der er inkluderet i prisen, alt efter hvilken model, du vælger:
 

 

Model 1. Kontant

Model 2.
Abonnement

INDKLUSIV I AFTALEN:

1a

1b

 
Hovedledninger

Ja

Ja

Ja

Stikledning

Ja

Ja

Ja

Husindføringsskab

Ja

Ja

Ja

Måler

Ja

Ja

Ja

Fjernvarmeunit

-

Ja

Ja

Bortskaffelse af eksisterende anlæg

-

Ja

Ja

Levering, montering og indstilling af unit

-

Ja

Ja

Gratis servicebesøg

-

-

Ja

Ny unit (udskiftning af gamle)

-

-

Ja

Engangsbeløb tilslutning

Pris inkl. moms

Pris inkl. moms

Pris inkl. moms

Investeringsbidrag

12.500 kr.

12.500 kr.

25.000 kr.

Stikledningsbidrag

30.000 kr.

30.000 kr.

3.000 kr. pr. år 
i 10 år1)

Fjernvarmeunit + installation

-

33.750 kr.2)

-

Afkobling af gasstik
(opkræves af og betales til Evida) 3)

10.125 kr. 

10.125 kr. 

10.125 kr. 

Løbende betalinger (årligt)4)

Pris inkl. moms

Pris inkl. moms

Pris inkl. moms

Administrationsbidrag

437,50 kr. i 2023

437,50 kr. i 2023

437,50 kr. i 2023

Områdebidrag pr. m2 pr. år

21,25 kr. 

21,25 kr. 

21,25 kr. 

Abonnement på unit (abonnementsordning)

-

-

3.375 kr. i 2023

Effektbidrag (fast pr. MWh)

323,56 kr. 

323,56 kr. 

323,56 kr. 

Forbrugsbidrag (variabel pr. MWh)

403,43 kr. 

403,43 kr. 

403,43 kr. 

 

1). Hvis stikledningsbidraget på 30.000 kr. betales over 10 år, tillægges der et oprettelsesgebyr på 2.000 kr. Betaling sker kvartalsvis i fire lige store rater sammen med den løbende acontobetaling.

2.) Hvis du som ejer har valgt Model 1a, skal der ikke betales for fjernvarmeunit og installation, da man i Model 1a selv sørger for indkøb og installation af fjernvarmeunit, før tilslutning til fjernvarme kan finde sted. 

3). Læs mere om afkobling af din gasforsyning, når du skifter til fjernvarme på: Afkoblingsordning (www.evida.dk).

4). Betaling af engangsbeløb og løbende betalinger begynder fra det aftalte tilslutningstidspunkt, med undtagelse af forbrugsbidrag. For nye kunder benyttes et standardforbrug pr. m2 til at fastsætte årsforbruget i den første tilslutningsperiode.

Vi anbefaler, at man sørger for at være dækket af rørskadeforsikring på tilslutningstidspunktet.

I øvrigt henvises til Leveringsbestemmelser for fjernvarme og takstbladet.