Klimatilpasningsprojekter

I Ishøj er vi som kystnært område særligt udsat for klimaændringer. Vi håndterer og skærmer mod de store mængder af vand, der kommer nedefra, ovenfra og udefra kysten. Vores værn er effektive og holdbare klimatilpasningsprojekter, der er på forkant med klimaforandringerne og samtidig er rekreative, grønne løsninger, som giver værdi og skaber glæde for os der bor, arbejder og besøger Ishøj. 

Her er en præsentation af vores klimatilpasningsprojekter.