Vores strategi

Bestyrelsen i Ishøj Forsyning har fastsat de overordnede strategier for at skabe en forsyning i balance.

I Ishøj Forsyning har vi fem strategiske fokusområder
 

 1. Drikke- og spildevand
 2. Fjernvarme
 3. Klimatilpasning
 4. Økonomi og digitalisering
 5. Kunder og medarbejdere.


Vi er garant for at udføre de tiltag og handlinger, som der er sat mål for i Ishøj Kommunes varme-, vandforsynings-, vandsektor, spildevands- og klimahandleplaner.

Vores strategi understøtter de overordnede politikker i Ishøj Kommune. Vi leverer Ishøj-vand til Ishøj-borgere, der primært er indvundet lokalt på vores eget vandværk i Ishøj.

Vi håndterer regn- og spildevand gennem en robust og effektiv drift og har en målrettet klimaindsats, der giver plads til at være og blive i naturen. 

Vi leverer fjernvarme og serviceydelser, der løser behovet for opvarmning på den mest sikre, effektive og miljøvenlige måde.

I det daglige arbejder vi lokalt for at bidrage globalt i forhold til FN's verdensmål. Vores visioner og strategier kan vi kun udføre ved hjælp af en motiveret og høj faglig indsats fra medarbejderne i forsyningen, hvor vi alle bidrager til, at vi kan være sammen om et blåt og grønt miljø i Ishøj.

Læs vores strategi 2024-2027.

Vores mission, vores kerneopgave

Vores kerneopgave er at sikre:

 • Rent drikkevand
 • Sikker og miljøvenlig fjernvarme
 • Bæredygtig afledning af spildevand.

  Vi leverer høj kvalitet og service til den bedst mulige pris, opnået gennem robust og effektiv drift.
  Vi tilpasser Ishøj til klimaet og tager hensyn til miljøet og naturen.

Vores vision

Vi ønsker at være en innovativ forsyningsvirksomhed, som samarbejder og bidrager til forsynings-, klima- og miljøområdet om et grønt Ishøj, der giver plads til at være og blive.

Værdier

Vi arbejder for:

 • Robust, ansvarlig og effektiv forsyning
 • Helhedsorienteret og bæredygtig udvikling
 • Høj medarbejderfaglighed med stærke kompetencer.