Priser

Her kan du se priser for vand, varme og spildevand i 2024:

Vand 2024

Vand kr. 13,31
Afgift til staten kr. 6,37
Moms kr. 4,92
I alt kr. 24,60

Spildevand 2024

Kloak kr. 31,02
Moms kr. 7,75
I alt kr. 38,77

I alt 63,37 kr. inkl. moms/m3

Standardtilslutningbidraget til Ishøj Spildevand indeksreguleres årligt. For 2023 er prisen 63.672,59 kr. ekskl. moms. kr. 79.590,73 inkl. moms.

Bemærk, at der er  gebyr på kr. 100,00 for manglende tilmelding til PBS-Service.

Priser for fjernvarme

Som fjernvarmekunde er din varmeregning delt op i en variabel del og en fast del.

Den variable del (varmeforbrug, effektbidrag og afkølingskrav) betaler du ud fra, hvor stort dit forbrug er, og hvordan varmen bruges i din bolig. I takstbladet er de variable priser angivet pr. MWh og GJ.

Den faste del består af et administrationsbidrag.  Det dækker de faste udgifter til levering af varme og drift af varmeværket.

Du finder gældende takstblad for 2024 her

 

Vidste du:

Virksomheder med højt vandforbrug kan søge nedsættelse af vandafledningsbidrag

Virksomheder, der driver et konkurrenceudsat erhverv, og som har et vandforbrug, der større end 500 m³ vand om året, kan få nedsat deres vandafledningsbidrag. Ordningen kaldes “Trappemodellen”, og du kan tilmelde din virksomhed på virk.dk.  Du skal tilmelde din virksomhed senest den 15. september for at få en nedsættelse for det efterfølgende afregningsår. Har du tilmeldt dig tidligere, skal du kun indmelde, hvis du har lavet ændringer i din virksomheds aktiviteter.

 

Ishøj Forsyning finansieres via brugerbetaling

Ishøj Forsynings opgaver finansieres via brugerbetaling. Priser fastsættes af bestyrelsen. Du vil hvert år modtage fire a conto rater for forbrugsafgifter inkl. en årsafregning.

Ishøj Forsyning arbejder non-profit

Vi er en NGO-virksomhed, der arbejder non-profit. Det betyder, at der ikke tjenes penge på ydelserne. Udgifter og indtægter skal balancere.